Czas pracy kierowcy w 2021 roku – jaki powinien być?

Prowadzenie firmy transportowej nie należy do najłatwiejszych zadań. Praca kierowcy zawodowego wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością cywilną, bowiem odpowiada on nie tylko za siebie, ale też za powierzone mienie i innych użytkowników ruchu drogowego. Czas powinien być zatem ściśle określony i nie powinien wykraczać ponad normy. Jest to jeden ze sposobów na zminimalizowanie ryzyka wypadków i zwiększenie bezpieczeństwa każdej ze stron, zarówno pracodawcy, jak i pracownika.

Co określa czas pracy kierowcy?

Mianem tym określane są wszystkie czynności, związane z wykonywaniem przewozu drogowego. Czas pracy kierowcy określa między innymi prowadzenie pojazdu, załadowywanie i rozładowywanie towaru, nadzór, czynności spedycyjne, obsługę codzienną pojazdów i przyczep, a także inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego. Również pozostawanie kierowcy na stanowisku pracy w gotowości, między innymi podczas oczekiwania na załadunek lub rozładunek, zaliczane jest do czasu pracy. Ponadto osoba prowadząca pojazd ma prawo do korzystania z 15 minutowej regulaminowej przerwy, która należy się każdemu pracownikowi po sześciu godzinach.

Czas pracy realnej i postoju

Za normę uznaje się wymiar czasu pracy kierowcy w odpowiednim miesiącu. Oblicza się go według ustalonego wzoru, który obejmuje iloczyn ilości dni roboczych oraz normy dziennej, która wynosi 8 godzin. Norma ta może być jednak skorygowana przez przysługujący pracownikowi urlop lub zwolnienie lekarskie. Praca realna jest z kolei sumą pracy rozliczonej na podstawie tachografu, ręcznych wpisów czy zapisy na wykresówkach. Do czasu pracy kierowcy wlicza się również naprawę pojazdu lub doliczoną pracę na magazynie.

W usługach transportowych, każdy pracownik ma ustalony czas, który jest przewidziany na realizację poszczególnych zadań przewozowych. Czas pracy kierowcy określa się w ujęciu godzinowym, jednak warto pamiętać o zaokrągleniu do pełnej godziny. Dodatkowo przestój jest uzupełnieniem dnia i czasu pracy kierowcy do pełnych godzin, dlatego w rzeczywistości praca kierowcy jest sumą pracy realnej oraz przestoju.