Kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w postaci imienia i adresu e-mail przez  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIPOL Justyna Ciereszko z siedzibą w Białymstoku w celu udzielenia mi odpowiedzi, zgodnie z moją prośbą.
Przyjmuję do wiadomości, że:

 1. moje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIPOL Justyna Ciereszko z siedzibą w Białymstoku wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającego NIP 9662151056, email: jciereszko@bipol.com.pl;
 2. pozyskane dane osobowe przechowywane będą przez okres, przez który zostanie mi udzielona odpowiedź;
 3. przysługuje mi prawo do:
  • uzyskania potwierdzenia, czy moje dane osobowe są nadal przetwarzane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIPOL Justyna Ciereszko, i prawo dostępu do tych danych;
  • informacji o celach przetwarzania danych osobowych, odbiorcach, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, okresie przechowywania danych osobowych lub kryteriach ustalania tego okresu;
  • sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
  • żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeśli został zrealizowany cel, dla których zostały zebrane;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji kwestionowania prawidłowości tych danych;
  • wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego;
 4. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda może być cofnięta w każdym czasie, jednakże bez udzielenia takiej zgody kontakt za pośrednictwem niniejszego formularza nie jest możliwy.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIPOL

Stacja paliw
ul. Hetmańska 38
15-727 Białystok
woj. podlaskie
NIP: 5420106937
Tel: +48856511638

Siedziba główna
ul. Składowa 10
15-399 Białystok
woj. podlaskie
Tel: +48502483614
E-mail: biuro@bipol.com.pl