Dopłaty do paliwa rolniczego w 2023 r.

Wszyscy mają różne skojarzenia z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, my wiemy jedno – by dobrze funkcjonowało, musi działać jak dobrze funkcjonujące, prężne przedsiębiorstwo.

Jak i przedsiębiorstwo, to i podatki, zarówno bezpośrednie i pośrednie (,,ukryte” i wliczone w zakupach towarów m.in. oleju napędowego) – tak, rolników również to nie omija ! Do podatków pośrednich, zalicza się m.in. podatek akcyzowy. Każda osoba, prowadząca własne gospodarstwo rolne może odzyskać część pieniędzy, które wydała na zakup oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji i uprawy. W tym celu niezbędne jest zbieranie faktur VAT, potwierdzających zakup. Pierwszy nabór wniosków został zakończony 28 lutego 2023 r., będzie prowadzony drugi nabór: od 1 do 31 sierpnia 2023 r. to będzie czas na złożenie odpowiedni wniosek z fakturami z okresu od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

  • 132 zł (110 x 1,20 zł) z 1 ha użytków rolnych
  • 48 zł (40 x 1,20) z 1 średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP).

W drugim naborze wprowadzono również możliwość pozyskania dopłaty na hodowlę trzody chlewnej, owiec, kóz i koni. W przypadku hodowli świń, limit ustala się  jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego oraz liczby 4, stanowiącej zużycie oleju napędowego do prac związanych z chowem lub hodowlą trzody chlewnej. Producent świń ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego będzie musiał określić we wniosku o zwrot podatku średnią roczną liczbę świń w swoim gospodarstwie. Oznacza to, że rolnik utrzymujące trzodę chlewną zza każde DJP świń otrzyma 4,80 zł zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. W przypadku hodowli pozostałych zwierząt, limit zwrotu to będzie kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego albo liczby 40, stanowiącej zużycie oleju napędowego do prac związanych z chowem lub hodowlą owiec, kóz i koni.

Warto podkreślić, że w tym roku wzrosła stawka zwrotu akcyzy za paliwo – dotychczas  było to 1,00 zł/l. Od 2023 r. stawka ta wzrosła do  1,20 zł/l. Ponadto, zwiększono stawkę zwrotu od drugiego naboru (od 1 do 31 sierpnia 2023) – wówczas przysługiwać będzie stawka zwrotu w wysokości 1,46 zł oraz dodatkowa pomoc w wysokości 0,54 zł na 1 litr oleju napędowego. Dodatkowa pomoc w kwocie 0,54 zł/litr oleju napędowego będzie mogła być wypłacana po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.

Rolniku i Przedsiębiorco – śledź naszego bloga na bieżąco, lubimy być na bieżąco ze zmianami, dołącz do nas !