Droga paliwa – transport na stacje paliw

Substancja, którą najczęściej wlewamy do baku samochodowego jest zakwalifikowana jako ładunek masowy ciekły. Zarówno ropa naftowa, olej napędowy, benzyna, jak i gaz ziemny to chemikalia, które są niebezpieczne i mogą być przyczyną wielu zagrożeń, zarówno dla człowieka, jak i otaczającego go środowiska. Z tego też względu transport paliwa na stacje paliw powinien być wykonywany przez specjalistów, którzy wiedzą, jak przewozić tego typu substancje płynne.

Płynne substancje niebezpieczne

Przewożenie różnego rodzaju substancji niebezpiecznych wymaga wdrożenia wielu wyjątkowych środków ostrożności. Do tego typu substancji możemy zaliczyć środki dezynfekcji, kleje czy artykuły chemiczne, takie jak benzyna. Transport na stacje paliw również nie należy do najłatwiejszych, bowiem przy ogromnej ilości substancji w cysternie, nietrudno o awarie, stłuczki czy wypadki, które mają miejsce prawie każdego dnia na drodze.

Ważne jest, by transport na stacje paliw olejów napędowych i innych substancji odbywał się w specjalnie przeznaczonych do tego pojazdach, które powinny być nie tylko zabezpieczone, ale też odpowiednio oznakowane.

Ogólne zasady transportu paliw płynnych

Podczas przewozu substancji niebezpiecznych należy postępować z wcześniej ustalonymi regułami. Przed transportem na stację paliw, ciecz powinna być załadowana metodą ciśnieniową. Po każdym takim procesie, należy bezwzględnie przeprowadzić inspekcję stanu technicznego pojazdu, a zbiornik nie powinien być napełniony do końca. Ładunek powinien mieć miejsce na swobodne przemieszczanie się i zwiększanie objętości podczas ewentualnych zmian temperatur.

Dodatkowo transport na stację paliw odbywać się powinien przy użyciu specjalnych cystern, które mogą być stałym elementem pojazdu ciężarowego lub jego przyczepą. Ponadto kierowcy powinni posiadać odpowiednie dokumenty i certyfikaty, potwierdzające odbyte szkolenia kierowania pojazdem, w którym znajdują się substancje niebezpieczne. Paliwa płynne choć są bardzo potrzebne, stanowią niemałe zagrożenie, nie tylko podczas przewozu, ale też podczas ich wykorzystywania. Połączenie oparów paliw z powietrzem prowadzi bowiem do powstania mieszaniny, która będzie łatwopalna.