Paliwo rolnicze, dopłaty i nie tylko

 

W projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. założono, że na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego, zostaną przeznaczone środki w wysokości  1,663 mld zł.

Termin na składanie wniosków dla paliwa rolniczego zakupionego od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia minął z końcem lutego bieżącego roku. Natomiast dla paliwa zakupionego od 1 lutego do 31 lipca 2024 roku, rolnicy mają czas na składanie wniosków od 1 sierpnia do 2 września 2024 r. Dlatego, już teraz trzeba zbierać kopie faktur VAT od dostawców paliw, by dołączyć je do wniosków składanych do właściwego miejscowego urzędu gminy lub miasta. Uwaga! W związku z nowym rozporządzeniem obowiązuje nowy wzór wniosku – stanowi on załącznik do nowego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W przypadku złożenia wniosku w ustawowym terminie, zwrot otrzymasz w terminie między 1, a 31 października 2024 r.  Zwrot można otrzymać gotówką – w kasie urzędu gminy/miasta, bądź przelewem na rachunek bankowy.

Obecna stawka zwrotu wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego, czyli została zachowana stawka w stosunku do jej wysokości ustalonej na drugi nabór w 2023 r. Niestety nie została zachowana dodatkowa pomoc w kwocie 0,54 zł/litr oleju napędowego, która występowała w 2023 r.

Podstawą ustalenia wysokości zwrotu akcyzy będą: powierzchnia użytków rolnych rolnika (wg stanu na dzień 1 lutego), średnia roczna posiadanych w gospodarstwie świń oraz duże jednostki przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni. Dokładnie wzory limitów się kształtują następująco:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych;

5,84 zł * średnia roczna liczba świń;

58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni.

Dlatego w przypadku ubiegania się o zwrot akcyzy w stosunku do ww. zwierząt, do wniosku bezwzględnie trzeba dołączyć dokument, wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni, będących w posiadaniu producenta rolnego w 2023 roku.

Jednocześnie przypominamy o ostatnim dzwonku na złożenie wniosku na tzw. pomoc suszową ! Został dosłownie moment, by móc skorzystać z pomocy, która uwzględnia coraz trudniejsze i gwałtowniejsze warunki atmosferyczne występujące na terenie naszego kraju.

Najważniejszą zmianą w tym roku, dotyczącą tej formie pomocy jest zasada, że obejmować będzie wyłącznie uprawy, na których szkody powstałe w wyniku wystąpienia w 2023 r.  m.in. susz spowodowały utratę co najmniej 30% plonu. Przy wypłacie pomocy brane będzie więc pod uwagę nie tylko średnia wysokość szkody w produkcji roślinnej, ale również poszczególne uprawy.

Wszystkie ustalone stawki są zależne od rodzaju szkód, oraz określonego przedziału procentowego zniszczonych plonów oraz wskazanego współczynnika zwierząt obsadzonych na użytkach zielonych dotkniętych klęską żywiołową  (gatunku: bydło, owce, kozy, konie lub gęsi).

Co ważne – brak ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, powoduje automatycznie zmniejszenie wyliczonych stawek o 50%.

Rolniku i Przedsiębiorco – śledź naszego bloga na bieżąco, lubimy być na bieżąco ze zmianami, dołącz do nas !