Paliwo rolnicze – zwrot podatku akcyzowego

Osoby, prowadzące własną działalność gospodarczą muszą regularnie opłacać wiele podatków, pamiętając o wszelkich terminach i innych zobowiązaniach. Oprócz obowiązkowych opłat przedsiębiorcy mogą starać się o zwroty i nadpłaty. Osoby, które na co dzień pracują na gospodarstwie, mogą się ubiegać o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze w 2020 roku. Jakie dokumenty należy złożyć i do kogo je zgłosić?

Podatek akcyzowy – co to takiego?

Podobnie jak rozliczenie towarów i usług, podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim. Różni się od rozliczenia VAT tym, iż nie ma charakteru powszechnego, dlatego dotyczy niektórych kategorii wyrobów. Najczęściej jest on wliczony już w cenę sprzedaży towarów, a jego kwotę ponosi nabywca towaru.

Do wyrobów, które są objęte podatkiem akcyzowym należą między innymi wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe, oleje opałowe, gaz, a także paliwa rolnicze, których używa się do większości sprzętów.

Jak ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze?

Każda osoba, prowadząca własne gospodarstwo rolne może odzyskać część pieniędzy, które wydała na zakup oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji i uprawy. W tym celu niezbędne jest zbieranie faktur VAT, potwierdzających zakup.

W bieżącym roku 2020 obowiązują dwa terminy, które obejmują zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze. Pierwszy termin obejmował okres od 3 lutego do 2 marca, natomiast drugi obejmuje czas od 3 do 31 sierpnia. Wówczas przedsiębiorcy mogą złożyć odpowiedni wniosek do władz, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wszystko zależy od miejsca położenia gruntów i działek uprawnych. Do wniosków należy dołączyć wspomniane wcześniej faktury VAT, które obejmują zakup paliwa rolniczego w okresie od 1 lutego do 31 lipca bieżącego roku.

Ustanowione limity za zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze w 2020 roku wynoszą 100 zł na każdą ilość hektarów użytków rolnych, a także 30 zł pomnożone przez średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Wspomniane wnioski można znaleźć na stronach internetowych urzędów gmin i wojewódzkich, a także Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.