Poradnik przedsiębiorczego rolnika

Niskie ceny w skupach, szkodniki, a do tego postępujące zmiany klimatyczne — prowadzenie gospodarstwa nie należy do łatwych zadań. Pod względem ekonomicznym praca rolnika niewiele różni się od tradycyjnego przedsiębiorstwa, a zastrzyk dodatkowych środków może okazać się zbawienny dla płynności finansowej. Dowiedz się więcej o zmianach prawnych, dopłatach i zwrotach oferowanych przez państwo.

Zwrot akcyzy za paliwo

Choć termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego za 2021 upłynął wraz z końcem sierpnia, warto zapoznać się z założeniami programu, aby skorzystać z dopłat w kolejnych latach. Mowa tutaj o zwrocie w formie gotówki wypłacanej w kasie urzędu lub na wskazany rachunek bankowy. Limit środków, które można było uzyskać w ramach tegorocznej edycji to 100 zł za każdy hektar użytków rolnych, a także 30 zł za dużą jednostkę przeliczeniową bydła (średnia roczna). Kwota należnego zwrotu ustalana jest natomiast faktur VAT określających ilość zakupionego oleju napędowego.

Dopłaty bezpośrednie

Kolejną formą wsparcia finansowego rolników są dopłaty bezpośrednie. W tym roku zaliczki na poczet tych świadczeń wypłacane będą od 18 października, a kwoty zaliczek wyniosą 70%. Wielkość świadczenia ustalana jest na postawie powierzchni gruntów oraz skali produkcji — w tym liczby zwierząt oraz plonów z upraw. Warto zaznaczyć, że tegoroczne zaliczki wypłacane są na maksymalnym poziomie, z uwagi na suszę oraz pandemię koronawirusa.

Zmiany w prawie budowlanym

Ostatnie zmiany w prawie budowlanym mają na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego, co ma bezpośredni wpływ także na obiekty budowane w ramach gospodarstwa rolnego. Według najnowszych przepisów, postawienie obiektu gospodarczego związanego z produkcja rolną nie wymaga zgłoszenia oraz decyzji o pozwoleniu. Podobnie w przypadku wiat, altan, zbiorników wodnych oraz tarasów. Rozporządzenie reguluje jednak dopuszczalną powierzchnię tego typu obiektów.

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi wpisami, które dostępne są w ramach naszego bloga. W przypadku pytań zapraszamy natomiast do kontaktu.