Prawa i obowiązki pracownika na gruncie polskich przepisów prawnych

Choć mogłoby się wydawać, że znajomość praw i obowiązków osoby zatrudnianej to podstawowa wiedza dla wszystkich zaangażowanych stron ⁠— zarówno szefa, jak i pracownika — w praktyce niestety wygląda to różnie. Polskie przepisy precyzyjnie określają zakres przywilejów oraz wymagań względem przełożonych oraz przedsiębiorstwa, jednak mimo to powszechna świadomość oraz — co najważniejsze — jej wykorzystanie w praktyce w wielu miejscach pozostawia sporo do życzenia, skąd krótka droga do wszelkiej maści nadużyć. Poniżej podpowiadamy, co musisz wiedzieć podejmując zatrudnienie.

Najważniejsze prawa i obowiązki pracownika — co warto wiedzieć?

Prawa i obowiązki osoby zatrudnionej na umowie o pracę określane są przez Kodeks pracy — w przeciwieństwie do umowy zlecenia, o dzieło oraz B2B, które z kolei reguluje Kodeks cywilny. Najważniejsze prawa pracownika to:

 • możliwość swobodnego wybory miejsca zatrudnienia,
 • godne wynagrodzenie — minimalna stawka regulowana jest przez państwo,
 • urlop wypoczynkowy — wymiar urlopu określany jest w przepisach (20 lub 26 dni rocznie, zależnie od stażu),
 • urlop rodzicielski — 34 lub 34 tygodnie z możliwością wcześniejszego powrotu,
 • wstępowanie w organizacje pracownicze,
 • bezpieczeństwo podczas wykonywania zadań służbowych,
 • powrót na to samo stanowisko (lub inne na takich samych lub lepszych warunkach) po urlopie bezpłatnym,
 • przerwa wliczona w czas pracy — co najmniej 15 minut,
 • godność i brak dyskryminacji na jakimkolwiek polu,
 • równe wynagrodzenie za taki sam wkład.


Z kolei lista obowiązków osoby zatrudnionej, określana przepisami prawnymi, prezentuje się następująco:

 • sumienne wykonywanie zadań służbowych,
 • przestrzeganie regulaminu zakładu,
 • stosowanie się do zasad BHP i ppoż.,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 • przestrzeganie wymiaru czasu określonego w umowie,
 • stosowanie zasad współżycia społecznego,
 • dbanie o dobro zakładu.


Tak właśnie rysuje się zakres praw i obowiązków pracownika według aktualnych przepisów. Po więcej informacji zachęcamy do sprawdzenia pozostałych wpisów, które czekają na Ciebie na naszej stronie internetowej. Do zobaczenia!