Procedura odzyskiwania należności handlowych

Nieopłacone faktury, spóźnione przelewy czy unikanie pokrycia kosztów usługi — niestety, tego typu praktyki wciąż stanowią prawdziwą zmorę wielu przedsiębiorców w naszym kraju. Polskie prawo zapewnia jednak pewne środki, które mają na celu skuteczne wyegzekwowanie należności od dłużnika. Choć na pierwszy rzut oka procedura odzyskiwania należności handlowych może wydawać się przytłaczająca, tak naprawdę warto pochylić się nad kilkoma podstawowymi etapami. Poniżej omawiamy kolejne kroki egzekwowania środków za towary lub usługi.

Procedura odzyskiwania należności handlowych — krok po kroku

Pierwszym etapem do odzyskania należności handlowych jest próba polubownego wyjaśnienia sytuacji. Choć z pozoru mogłoby się wydawać inaczej, i ten krok nie jest pozbawiony pewnych procedur. Poszkodowany przedsiębiorca powinien formalnie powiadomić dłużnika o istnieniu zadłużenia poprzez przesłanie wezwania do zapłaty. Dokument ten zawiera wszelkie informacje niezbędne do uregulowania faktury — kwota, termin, sposób przekazania środków oraz ewentualne konsekwencje prawne w przypadku braku zapłaty.

Większość tego typu konfliktów rozwiązywana jest polubownie — jest to najszybsze i najbardziej korzystne wyjście dla obu stron. Jeśli jednak polubowne metody nie przyniosą oczekiwanego skutku, niezbędne będzie wkroczenie na drogę sądową.

Pozew o zapłatę należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego, a w przypadku podmiotów prawnych — dla miejsca siedziby. Istnieje kilka rodzajów postępowań obejmujących egzekucję długu — z punktu widzenia przedsiębiorcy najbardziej korzystne jest postępowanie nakazowe. Naturalnie wszystkie rodzaje postępowań wymagają przedłożenia stosownej dokumentacji, w tym między innymi zaakceptowanego przez dłużnika rachunku. Wydanie nakazu zapłaty ma charakter wykonalny, umożliwiając tym samym wniesienie o dokonanie zabezpieczenia środków.

Odzyskiwanie należności handlowych — procedura sądowa

Aby dowiedzieć się więcej na temat odzyskiwania należności handlowych, procedur administracyjnych i sądowych, a także innych kwestii gospodarczych, koniecznie sprawdź pozostałe artykuły na naszej stronie!