Przepisy Nowego Ładu mające wpływ na przedsiębiorców

Kto zyska, a kto straci na Nowym Polskim Ładzie — nowym programie rządowym, który w zauważalny sposób zmienia zasady opodatkowania i odprowadzania składek zdrowotnych? Nie brakuje głosów, że najnowsza inicjatywa rządzących przyniesie więcej strat niż faktycznych korzyści dla przedsiębiorców. Poniżej omawiamy najważniejsze skutki programu, który wejdzie w życie 1 stycznia 2022.

Nowy Polski Ład — wpływ na przedsiębiorcę

Jakie zmiany będą najbardziej dotkliwe dla przedsiębiorców? Jednym z założeń Nowego Ładu jest zmiana sposobu odprowadzania składki zdrowotnej — od nowego roku nie będzie ona już kwotą stałą, lecz stanowić będzie 9% uzyskanego dochodu. Nie będzie również możliwości odliczenia jej od podatku dochodowego, co dla dużej części prowadzących własną działalność gospodarczą oznacza wzrost kosztów.

Drugą istotną modyfikacją obecnie obowiązujących zasad jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tyś. zł — co ma na celu wsparcie osób z minimalnym dochodem — jak również zwiększenie progu podatkowego z 80 do 120 tyś zł.

Nie wszyscy jednak zyskają na wprowadzeniu programu. Wielu ekspertów wytyka, że zasady wprowadzane od stycznia 2022 znacznie obciążają przedsiębiorców rozliczających się na zasadach podatku liniowego, w niektórych przypadkach zwiększając ich miesięczne koszty nawet o kilka tysięcy złotych, co czyni taką formę rozliczenia nieopłacalną.

Nadchodzące zmiany w systemie podatkowym wiążą się również z dodatkowymi obowiązkami dla przedsiębiorców. Ci zobowiązani będą między innymi do comiesięcznego wykazywania podstawy dla składki zdrowotnej, a także od 2023 również do przesyłania JPK dla podatku dochodowego.

Nowy Polski Ład — zmiany dla przedsiębiorców

Jak widać, to czy przedsiębiorca zyska na wprowadzeniu przepisów Nowego Polskiego Ładu zależy od kilku czynników. Osoby rozliczające się na zasadach podatku liniowego mogą najbardziej odczuć negatywne skutki idących zmian, jednak prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą również mogą stracić, szczególnie po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku. W uprzywilejowanej pozycji są natomiast drobni przedsiębiorcy o dochodach około 6 tyś. zł, którzy korzystają ze skali podatkowej — ich sytuacja pozostanie raczej bez zmian.