Stacje paliw przyszłości – jak będą wyglądały i funkcjonowały?

Choć prawdziwa rewolucja w zakresie handlu oraz tego w jaki sposób nabywamy i konsumujemy towary jeszcze przed nami, już teraz możemy zaobserwować wyraźne trendy, które z biegiem lat będą jedynie bardziej widoczne. Zmiany dotykają nie tylko sklepów i dyskontów, ale także innych sfer naszego życia, jak chociażby transportu prywatnego. Jak będą wyglądały stacje paliw przyszłości? Przekonajmy się!

Pieśń przyszłości — stacje paliw za 20 lat

Obszarem, który z pewnością rozwinie się na przestrzeni kilku lub kilkunastu kolejnych lat, jest automatyzacja procesu zakupowego. Ograniczenie udziału żywego sprzedawcy do minimum to coś, co właściwie dzieje się już teraz i nie ma powodu, by trend ten uległ odwróceniu. Samoobsługowe stanowiska w połączeniu z płatnością bezdotykową to zaledwie początek. Stacje przyszłości to również znacznie szybsze doświadczenie — sam proces tankowania ulegnie znacznemu skróceniu, aby lepiej dopasować się do tempa życia konsumentów.

Zmianie ulegnie również gama dostępnych paliw. Oczywistym jest coraz większa dostępność różnych sposobów ładowania pojazdów elektrycznych — w perspektywie kilkunastu lat punkty szybkiego ładowania będą już zapewne standardem. Rozszerzeniu ulegnie również paliw alternatywnych, w założeniu bardziej ekonomicznych i ekologicznych. Tutaj możemy liczyć między innymi na pojawienie się LNG, a nawet wodoru.

Wreszcie rozbudowie ulegnie również oferta towarzysząca stacji. Placówki te przeistoczą się w mini centra handlowe — czego pierwsze oznaki widzimy już teraz — przy zachowaniu jednak odpowiedniej płynności procesu zakupowego. Cała procedura płatności i fakturowania przeniesiona zostanie do sieci, co wpisuje się w trend automatyzacji. Tego typu punkty sprzedaży działać będą na zasadzie sklepu autonomicznego.

Tankowanie przyszłości — jak będzie wyglądać?

Choć to, jak faktycznie funkcjonować będą stację paliw przyszłości, nadal pozostaje w sferze przewidywań i domysłów, na podstawie obecnych trendów oraz narodzin pewnych technologii jesteśmy w stanie wysnuć dość prawdopodobną wizję. Sprawdź nasze pozostałe wpisy, aby dowiedzieć się więcej o technologii, ekonomii i trendach konsumenckich!