Transport ADR – bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych

Przewóz towarów drogą lądową jest jednym z popularniejszych metod, jednak wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Zwłaszcza jeśli jest to transport ADR, czyli towarów niebezpiecznych. Jak go zorganizować?

Czym jest ładunek niebezpieczny?

Każdy Klient, który powierza firmie przewozowej swój towar, żywi nadzieję, że dotrze on do odbiorcy w nienaruszonym stanie. O ile organizacja klasycznego przewozu standardowych ładunków nie wymaga dodatkowego zaangażowania i nie sprawia problemów logistycznych, tak transport ADR ładunków niebezpiecznych jest o wiele bardziej wymagający. Warto też podkreślić, że tego typu usługi świadczą nieliczne firmy, które spełniają wymogi unijne w zakresie ADR.

Według obowiązujących przepisów prawnych ładunek niebezpieczny to towar, który ze względu na swoje właściwości czy przeznaczenie, może stanowić poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, życia ludzkiego, a także dobytku. Mowa tu między innymi o różnego rodzaju chemikaliach, agresywnych gazach czy ładunkach wybuchowych.

Jak zorganizować transport ADR?

Usługa jaką jest transport ADR, czyli towarów niebezpiecznych wymaga odpowiedniego przygotowania. Jeśli substancje zostaną przewiezione w niewłaściwy sposób, mogą doprowadzić do powstania pożaru lub wybuchu, a także niekorzystnie oddziaływać na środowisko.

By wyżej wspomniany transport ADR był w pełni bezpieczny, należy zgłosić przewóz tego typu ładunków i zebrać komplet dokumentów związanych z przewozem, deklaracją nadawcy, a także pisemną instrukcją. Za przewóz towarów niebezpiecznych odpowiedzialny jest nie tylko przewoźnik, ale też kierowca, nadawca i odbiorca. Warto skonsultować się także z doradcą ADR do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych.

Kierowca odpowiedzialny za transport ADR powinien posiadać zaświadczenie uprawniające do świadczenia tego typu usług. Uzyskuje się je po pozytywnym zdaniu kursu i egzaminu. Bardzo ważne jest także wyposażenie kierowcy, który powinien posiadać przy sobie przynajmniej dwie gaśnice, klin do zabezpieczania pojazdu w czasie postoju, kamizelkę, okulary ochronne, dwa trójkąty ostrzegawcze, latarkę, łopatę, płyn do płukania oczu, maskę i pojemnik do zebrania uwolnionego ładunku, jeśli zajdzie taka konieczność. Dodatkowo na bezpieczeństwo podczas transportu ADR wpływ ma również właściwe oznakowanie pojazdu. Są to specjalne tablice w kolorze pomarańczowym z umieszczonymi na nich naklejkami ostrzegawczymi.