Zbiorniki na paliwo – przechowywanie i transport

Wiele towarów niebezpiecznych musi być przewożona i składowana z zachowaniem wszelkich norm i przepisów. Dotyczy to zarówno oznakowania i wyposażenia samochodu, jak i przeszkolenia kierowców. Na stacjach benzynowych, często można zaobserwować zbiorniki na paliwo. A jak wygląda przechowywanie i transport tej substancji?

Jaki powinien być zbiornik na paliwo?

Nie ulega wątpliwości, iż substancja, którą wlewamy do baku samochodu, należy do niebezpiecznych. Na firmach, które specjalizują się w transporcie paliwa, spoczywa zatem ogromna odpowiedzialność, gdyż przewożony ładunek może stanowić realne zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i ekosystemu.

Niezbędne do transportu i przechowywania są pojazdy, najczęściej cysterny, na których znajdziemy wiele rzucających się w oczy naklejek, zarówno ostrzegawczych, jak i informacyjnych. Zbiornik na paliwo musi być wykonany z takiego materiału, który nie będzie powodował samozapłonu. Najczęściej jest on dwupłaszczowy, czyli składa się z dwóch części. Właściwa część znajduje się wewnątrz większego, zabezpieczającego zbiornika na paliwo. Taka konstrukcja niweluje powstawanie wstrząsów i ewentualnych uszkodzeń mechanicznych.

Ważne są także warunki przechowywania takich substancji. Nie tylko musi to być odpowiednia cysterna czy inny zbiornik na paliwo, ale kluczowa jest także odległość od budynków mieszkalnych, terenów leśnych, obiektów budowlanych czy linii napięć.

Przykładowo – każdy zbiornik dwupłaszczowy:

  • 10m od budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,
  • 5m od innych obiektów budowlanych oraz od granicy działki sąsiedniej,
  • 3m od drogi publicznej,
  • 5m od niezasyfonowanych studzienek kanalizacyjnych, wodociągowych i ciepłowniczych.

Szereg innych wytycznych i wymogów jest przedstawiony w ustawach oraz rozporządzeniach szczegółowych.

Ponadto pojemniki powinny być przechowywane na płaskiej powierzchni wykonanej z niepalnych materiałów.

Warunki transportu niebezpiecznych substancji

Przewóz substancji niebezpiecznych powinien odbywać się zgodnie z ustalonymi zasadami i przepisami. Najczęściej wybierany jest transport samochodowy. Załadunek substancji do zbiorników na paliwo powinien odbywać się metodą ciśnieniową, a po każdym załadunku powinno się przeprowadzić inspekcję stanu technicznego pojazdu, którym ma być transportowana niebezpieczna substancja.

Przed zakupem zbiornika na paliwo warto rozważyć wszystkie oferty na rynku i wybrać tę, która pochodzi ze sprawdzonego źródła.