Zmiany w przepisach ruchu drogowego

W dzisiejszych czasach posiadanie prawa jazdy umożliwia znalezienie dobrze płatnej pracy. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie bez pojazdów mechanicznych, typu samochody czy motocykle. Prowadzenie w nich wymaga odpowiednich umiejętności, ale też uprawnień. Należy jednak pamiętać, iż każdy kierowca, bez względu na to, czy dopiero zaczyna, czy jeździ od lat, musi stosować się do reguł i zasad określonych przez odpowiednie organy. Należy także na bieżąco analizować i zapoznawać się ze zmianami w przepisach ruchu drogowego.

O czym powinien pamiętać kierowca?

Najważniejsze są zawsze znaki, chyba że wskazują inaczej, wtedy należy pamiętać, iż pierwszeństwo ma pojazd, który nadjeżdża z prawej strony. Zmiany w przepisach ruchu drogowego pojawiają się bardzo często, dlatego osoby, które posiadają uprawnienia od kilkunastu lat, powinny od czasu do czasu aktualizować swoją wiedzę w tym zakresie.

Zmiany w przepisach ruchu drogowego

Od 1 lipca 2020 roku na kierowców czekają nowelizacje w obowiązujących zasadach, dotyczących kierowania pojazdem i nie tylko. Wprowadzone zostaną przede wszystkim zmiany w przepisach ruchu drogowego, które dotyczyć będą prędkości, z którą kierowcy prowadzą pojazdy. Dotychczas było to 50 km/h w obszarze zabudowanym w godzinach od 5:00 do 22:00 oraz 60 km/h w godzinach od 23:00 do 5:00. Projekt zakłada obniżenie prędkości do 50 km/h w godzinach nocnych.

Dodatkową zmianą w przepisach ruchu drogowego jest fakt, iż kierowcy, którzy nie przestrzegają zasad, mogą szybciej stracić uprawnienie do kierowania pojazdem. W przypadku przekroczenia wyżej wspomnianej prędkości bez względu, czy jest to obszar zabudowany, czy nie, kierowca może stracić prawo jazdy.

Pierwszeństwo dla pieszych

Trzecią zmianą w przepisach ruchu drogowego jest wprowadzenie zasady pierwszeństwa dla osób, które wchodzą na jezdnię, bądź torowisko. Należy jednak nadmienić, iż pieszy jest obowiązany zachować przy tym szczególną ostrożność, dlatego będzie musiał obserwować drogę jeszcze przed wejściem na pasy. To samo dotyczy kierowców, którzy powinni zachować ostrożność i zmniejszyć prędkość.